Van afval naar grondstof | Van kaphout naar planken en producten

Gekapte (stads)bomen – van afval naar grondstof

Onze primaire doelstelling is het verwaarden van de “afvalstroom” kaphout.

We verzagen bomen die gekapt werden vanwege stormschade, ouderdom/ziekte, nieuwbouw, kademuurherstel enz., naar planken en balken: grondstof voor bouwen en meubelmaken.

We leveren bovendien producten, van genoemde planken en balken.

Het verwerken van kaphout naar producten met een lange levensduur is de meest hoogwaardige manier om kaphout te verwerken.

Kaphout werd/wordt (voorheen) vooral versnipperd of gekloofd. En vervolgens verstookt. In de vorm van haardhout, biomassa-bijstook, pellets, etc.. Verstoken van hout betekent dat de in het hout opgeslagen CO2 vrijkomt, plus gifstoffen en fijnstof. Verstoken van kaphout is de meest laagwaardige manier om kaphout te verwerken: grondstof-vernietigend, en vervuilend.

Ook voor (de biomassa/houtsnippers) van kaphout zonder zaagkwaliteit (te dun, ingescheurd, etc.) komen steeds meer hoogwaardige toepassingen beschikbaar; aan verstoken (in biomassacentrales) moet z.s.m. een eind komen.

We werken zo lokaal en groen mogelijk. Verzagen bij voorkeur op windkracht bij Haarlem’s houtzaagmolen De Eenhoorn; drogen bij voorkeur in onze droogkamer op zonne-warmte op de Haarlemmer Kweektuin. Onze machines werken op groene stroom ingekocht door de gemeente, en wellicht op termijn op zonnestroom vanaf zonnedaken op de kassen van de Haarlemmer Kweektuin. Ons schaafsel geven weg aan een manege in Haarlem-Noord en aan lokale stadslandbouwprojecten. Wellicht kunnen we binnenkort warmte opwekken uit onze houtige biomassa, via een biomeiler.  Ons resthout geven we weg aan NME Haarlem en basisscholen uit de buurt, t.b.v. workshops, en creatieve projecten.

Terugplaatsen van stadsbanken van Haarlems Hout in de openbare ruimte in Haarlem

Haarlemmers kennen onze Haarlems Houten stadsbanken in de openbare ruimte van Haarlem. Die zijn niet circulair ingekocht door de gemeente, maar door particulieren aan de stad geschonken. Die plaatsten we op verschillende locaties in de stad na  juni 2015, toen een breed gesteunde motie van de Haarlemse gemeenteraad de “adoptie” van Haarlems Houten stadsbanken mogelijk maakte. Plaatsing van stadsbanken gebeurt in samenwerking met gemeente Haarlem en haar beheerder van de openbare ruimte, Spaarnelanden nv.

Een tapasplank of tafelblad, van hout uit eigen stad!