Van afval naar grondstof | Van kaphout naar planken en producten

Gekapte (stads)bomen – van afval naar grondstof

Onze core business is het verwaarden van de “afvalstroom” kaphout. We verzagen bomen die gekapt werden vanwege stormschade, ouderdom/ziekte, nieuwbouw, kademuurherstel enz., naar planken en balken: grondstof voor bouwen en meubelmaken.

We leveren bovendien producten van onze planken en balken. Het verwerken van kaphout naar producten met een lange levensduur is de meest hoogwaardige manier om kaphout te verwerken.

Kaphout werd/wordt (voorheen) vooral versnipperd of gekloofd. En vervolgens verstookt. In de vorm van haardhout, biomassa-bijstook, pellets, etc.. Verstoken van hout betekent dat de in het hout opgeslagen CO2 vrijkomt, plus gifstoffen en fijnstof. Verstoken van kaphout is de meest laagwaardige manier om kaphout te verwerken: grondstof-vernietigend, en vervuilend.

Ook voor (de biomassa/houtsnippers) van kaphout zonder zaagkwaliteit (te dun, ingescheurd, etc.) komen steeds meer hoogwaardige toepassingen beschikbaar; aan verstoken (in biomassacentrales) moet z.s.m. een eind komen.

Lokaal en groen verwerken van kaphout

We verwerken onze bomen zo lokaal en groen/circulair mogelijk:

  • We verzagen onze bomen zoveel mogelijk (beperkte capaciteit van de molen) op windkracht, bij Haarlem’s houtzaagmolen De Eenhoorn. (Het ambacht van molenaar staat sinds 7 december 2017 op de Unesco werelderfgoedlijst voor Immaterieel Erfgoed, en de molen is belangrijk cultureel erfgoed van gemeente Haarlem. We zijn er trots op dat Nederlands Hout de grootste opdrachtgever is van Haarlem’s houtzaagmolen De Eenhoorn, en daardoor bijdraagt aan instandhouding van de molen, en het ambacht van molenaar.);

  • We drogen onze planken zoveel mogelijk (beperkte capaciteit van de droogkamer) op zonne-warmte, in onze zelfgebouwde droogkamer op de Haarlemmer Kweektuin;
  • Onze meubelmakerij werkt op groene stroom (er nemen stroom af van gemeente Haarlem, die groene stroom inkoopt; er loopt een project om zonnepanelen te plaatsen op de daken van de Haarlemmer Kweektuin, waar in de toekomst behalve omwonenden  mogelijk ook ondernemers lokale groene stroom van af kunnen nemen);
  • We zetten onze restproducten (ons eigen “afval”) gratis af bij lokale derden, die daar gebruik voor hebben. Het gaat om (i) schors-/schaaldelen, waar kleurstoffen uit gemaakt worden, of speelhuisjes/schuttingen op groene schoolpleinen; (ii) resthout, waar middelbare scholen met  houtbewerkingslessen kistjes, tafeltjes, lepels etc. van maken, en waar NME Haarlem bijenhotels, insectenhotels, egelhuisjes, etc. van maakt; en (iii) houtkrullen/schaafsel, dat gebruikt wordt bij stadslandbouwprojecten (grond-ophoging/-menging, compostering), in permacultuurtuinen, door visrokers/als rookmot, of als bodembedekking voor dierenboxen van maneges, of het Huisdierencentrum van NME Haarlem. Ook gebruiken we ons eigen schaafsel als verpakkingsmateriaal bij verzending van onze kleinere producten per post. Binnenkort start er een dame op de Haarlemmer Kweektuin met het kweken van oesterzwammen op ons schaafsel + koffiedrab van het Kweekcafe op de Kweektuin. Die zwammen worden dan weer in gerechten verwerkt door het Kweekcafe, en mogelijk verkocht op biomarkten door Wij Telen Groenten op de Kweektuin.
  • We werken samen met lokale toeleveranciers. Onze smid, de houtzaagmolenaar, onze graveur, onze kussenmaker enz. zijn allen gevestigd in Haarlem.
  • We leveren onze producten zo lokaal mogelijk (terug) aan Haarlemmers/omwonenden. Zie bijvoorbeeld ons project met de lindes van de Bakenessergracht in Haarlem, onder de link “Haarlems Hout”. Het streven is: geen boom de stad uit!

Terugplaatsen van stadsbanken van Haarlems Hout in de openbare ruimte in Haarlem

Haarlemmers kennen onze Haarlems Houten stadsbanken in de openbare ruimte van Haarlem. Die zijn niet circulair ingekocht door de gemeente, maar door particulieren aan de stad geschonken. Die plaatsten we op verschillende locaties in de stad na  juni 2015, toen een breed gesteunde motie van de Haarlemse gemeenteraad de “adoptie” van Haarlems Houten stadsbanken mogelijk maakte. Plaatsing van stadsbanken gebeurt in samenwerking met gemeente Haarlem en haar beheerder van de openbare ruimte, Spaarnelanden nv.

Een tapasplank of tafelblad, van hout uit eigen stad!