Sociale duurzaamheid | Geen uitval

Eigenaars

Nederlands Hout is een VOF van Bart Hogers en Isabelle Wisse.

Bart

Makers

Bart runt onze werkplaats op de Haarlemmer Kweektuin, waar onze meubels en overige producten worden gemaakt, en waar je ook gewoon planken of boomschijven kunt kopen.

Bart wordt ondersteund door een, om de zoveel tijd wisselend, team van vrijwilligers, reintegranten, stagiairs en scholieren.

Erkend leerbedrijf, educatie

Nederlands Hout is (SBB-)erkend leerbedrijf. Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan educatie.

Het merendeel van onze stagiairs volgt een opleiding aan het HMC (Hout en MeubileringsCollege) Amsterdam. Maar we bieden ook plek aan leerlingen van Haarlemse VMBO- of praktijkscholen, of technische colleges uit de regio.

Stagiairs van Nederlands Hout kunnen, als ze dat willen, op zaterdagen een dag  meelopen op “onze” houtzaagmolen De Eenhoorn, aan het Jaagpad in Haarlem!

Stagiairs Climate & Management, Future Planet Studies, enz.

Ook leerlingen van relevante klimaat-/milieustudierichtingen zijn van harte welkom om stage te lopen bij ons!

Reintegratie, social impact

Circulaire economie gaat over groene duurzaamheid (geen afval, maar hernieuwde inzet van reststromen als grondstof), maar ook over sociale duurzaamheid (geen uitval, maar een inclusieve economie, een plek voor allemaal in de samenleving). Wij vinden social impact belangrijker dan winst.

Wij bieden, zonder gespecialiseerd of gesubsidieerd reintegratiebedrijf te zijn, plek aan mensen die (weer) een werkritme willen opbouwen, (weer) deel willen uitmaken van een team, of therapeutisch bezig willen zijn met hout.

Omdat we geen opleiding hebben genoten als begeleiders van reintegratietrajecten, wijzen we mensen met een “gecompliceerdere”  achtergrond dan bijv. een burn-out, door naar professionele hulpverleners.

Veel mensen knappen op van handwerk, van creatief bezig zijn, van de geur van hout, en van een vast ritme. En last but not least, van het werken in een groene omgeving, zoals de Haarlemmer Kweektuin!

En wij zijn erg blij met hulp – hebben altijd veel te doen!

Vrijwilligers, 50+, invullen loopbaantraject

Er lopen regelmatig 50+-ers bij ons binnen, die niet meer (hoeven te) werken, deeltijd werken, en die graag voor een bepaalde periode met ons mee willen werken. Of een loopbaantraject bij ons willen invullen. Om over hout(bewerking) te leren, om lekker met de handen te werken, voor de gezelligheid, en/of om bij te dragen aan onze circulaire doelstellingen.

We zijn erg blij met deze hulp – vrijwilligers/50+ zijn van harte welkom bij ons!

 

 

 

 

 

 

 

 

Een tapasplankje of tafelblad, van hout uit eigen stad!