Eigenaars | makers | educatie | reintegratie

Eigenaars

Nederlands Hout is een VOF van Bart Hogers en Isabelle Wisse.

Bart

Makers

Bart runt de werkplaats, waar onze meubels en overige producten worden gemaakt.

Vrijwilligers, stagiairs, scholieren

Nederlands Hout is SBB-erkend leerwerkbedrijf. We werken met een, om de zoveel tijd wisselend, team van:

  • vrijwilligers en reintegranten;
  • stagiairs, meestal afkomstig van het Hout en MeubileringsCollege Amsterdam; en
  • scholieren, die een maatschappelijke stage bij ons lopen.

Een zaterdag meelopen op houtzaagmolen De Eenhoorn

We bieden onze stagiairs, in samenwerking met Stichting Molens Zuid-Kennemerland/hoofd-molenaar Jos van Schooten, de mogelijkheid om op een zaterdag mee te lopen op Haarlem’s houtzaagmolen De Eenhoorn. De Eenhoorn is onze “preferred” verzager van Haarlemse stadsbomen. Veel stagiairs maken gebruik van deze kans – een unieke en fotogenieke toevoeging aan het stage-verslag!

Stagiairs Climate & Management, Future Planet Studies, economie (de transitie naar een duurzame/circulaire), design (circulair ontwerpen), etc.

Isabelle werkt samen met studenten van relevante klimaat-/economie-/design studierichtingen. Voorbeelden van afgeronde stages: een onderzoek naar milieuvriendelijk sneldrogen, eneen onderzoek naar hoogwaardige toepassingen voor houtige biomassa.

We zijn op zoek naar stagiairs op de navolgende deelterreinen:

  • ecologisch productmaken: ecologische olie, lak, lijm enz. van vergelijkbare (of betere!) kwaliteit dan de producten die we nu gebruiken in onze meubelmakerij;
  • circulair leveren: mogelijke business-modellen voor het leveren van “zitten” als een dienst, in plaats van een bank als product, enz.;
  • circulair ontwerp.

Educatie (stageplekken, leerwerkplekken, enz.) is een belangrijk doel dat we delen met Stichting de Haarlemmer Kweektuin.

Reintegratie

Voor wat betreft de mogelijkheden om bij ons te reintegreren, is het belangrijk om er rekening mee te houden dat wij geen gesubsidieerd, in reintegratie gespecialiseerd bedrijf zijn. Complexe zorg en begeleiding bieden we niet; daar hebben we geen opleiding voor genoten.

We bieden wel: de mogelijkheid om (weer) een werkritme op te bouwen, (weer) deel uit te maken van een team. Veel van onze reintegranten knappen op van handwerk, de geur van hout, en de groene werkomgeving die de Haarlemmer Kweektuin biedt!

“Geen uitval” (het bieden van reintegratie- en vrijwilligersplekken) is een belangrijk doel dat we delen met (Haarlem) Cirkelstad: geen afval, geen uitval.