Circulaire economie en bomen

Circulaire economie

We willen, via ons bedrijf, een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de lokale, circulaire economie.

Een circulaire economie is een economie zonder afval en zonder uitval. Zonder afval: lokale grondstoffen, in ons geval kaphout, worden hergebruikt, en via een biologische cyclus steeds vervangen via de aanplant van nieuwe bomen, zonder uitval (een inclusieve economie, waarin iedereen participeert).

Groene duurzaamheid: gebruiken i.p.v. verstoken
Sociale duurzaamheid: inschakelen van hoger opgeleiden en praktijkschoolleerlingen, van gekwalificeerd meubelmakers en hobbymatige houtbewerkers, van 50+ en 16+.

HaarlemCirculair2040; NederlandCirculair2050

De totstandkoming van de circulaire economie in Nederland (doelstelling uiterlijk 2050), en in Haarlem (doelstelling voor 2040), lukt alleen als overheid, inwoners, bedrijven, burgerinitiatieven en kennisinstituten nauw samenwerken.

Meer lezen over circulaire economie en klimaatverandering? Begin bijvoorbeeld hier:

Rapport van Circle Economy, dd. 25 januari 2018, over de internationale stand van de circulaire economie: “How the linear economy is failing people and the planet and what we can do to close the global circularity gap!” https://www.circularity-gap.world/

https://decorrespondent.nl/10169/klimaatverandering-onze-toekomst-op-een-planeet-die-steeds-warmer-wordt/1120715321-7b9ae659

Informeren over, en samen zoeken naar ,oplossingen (overheid, kennisinstituren, bedrijven en particulieren)  is een belangrijke doelstelling van ons bedrijf.

 

 

 

 

Een tapasplank of tafelblad, van hout uit eigen stad!