Onze missie

 

Waarom we doen wat we doen:

We zijn gek op hout, en houtbewerking!

En we willen, door middel van ons bedrijf, bijdragen aan de totstandkoming van de circulaire economie in Haarlem e.o..

De rijksoverheid wil dat Nederland in 2050 volledig circulair is. Een samenleving met gesloten kringlopen, zonder afval. Een samenleving waarin eindige grondstoffen beschikbaar blijven voor hergebruik, of waarin gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare grondstoffen (zoals hout, bij voldoende aanplant van nieuwe bomen!).

Gemeente Haarlem wil reeds in 2040 volledig circulair zijn. En klimaatneutraal (energie besparen door isolatie etc., uitsluitend gebruik van groene energiebronnen). En aardgasvrij.

Wat doet Nederlands Hout, dat bijdraagt aan de klimaatneutrale en circulaire stad Haarlem:

  • We verwaarden de “afval”stroom (gemeentelijk) kaphout, door kaphout om te zetten naar gedroogde planken, en vervolgens producten. Kaphout komt zo beschikbaar als grondstof voor bouwen, meubelmaken, en overige producten. Bij voldoende aanplant van nieuwe bomen, is hout een hernieuwbare grondstof.
  • Door kaphout een tweede leven te geven, en te gebruiken in plaats van te verstoken, behoudt het hout haar functie van CO2-opslag.
  • We streven naar zo weinig mogelijk milieubelasting als gevolg van onze werkzaamheden, door in onze productieketen transport tot een minimum te beperken (zoveel mogelijk binnen de stadsgrenzen te werken), en zoveel mogelijk gebruik te maken van groene energie.
  • We bouwen, samen met andere organisaties, aan een matching netwerk dat partijen die, net als wij, groen afval / groene restproducten hebben, koppelt aan lokale partijen die die restproducten gebruiken. Ook werken we aan circulaire toepassingen van biomassa van stammen zonder zaagkwaliteit.
  • We experimenten met het circulair leveren van onze producten (als een dienst), waarbij we als producent eigenaar blijven van tafels etc. die derden tegen een maandelijkse vergoeding gebruiken.
  • We investeren in een steeds intensievere samenwerking met gemeenten, natuurbeheerders en de eigenaren van landgoederen uit de regio, omdat schaalvergroting voor alle betrokken partijen de deur opent naar efficienter en rendabeler werken, en/of werken op een hoger kennis-/circulair niveau.
  • We dragen bij aan educatie en verbinding op het gebied van circulaire houtverwerking door leerwerk-, stage-, reintegratie- en (50+)vrijwilligersplekken te bieden in ons bedrijf en (op zaterdagen) op Haarlem’s houtzaagmolen De Eenhoorn; en door samen met andere handwerkslieden uit de stad een platform te vormen voor de promotie van lokale ambachten. Ook zet Nederlands Hout zich in voor zowel een gezamenlijke online vertegenwoordiging als een centraal in de stad gelegen, fysieke, verbindende plek voor alle Haarlemse burgerinitiatieven.
  • En, last but not least, zetten we ons, samen met andere groene organisaties uit de stad, in voor de aanplant van meer (stads)bomen in Haarlem. Nieuwe stadsbomen voeden de cirkel van circulaire houtverwerking: de stadsboom als hernieuwbare grondstof voor de circulaire stad! Stadsbomen dragen bovendien tijdens hun leven in belangrijke mate bij aan een klimaatneutrale stad, en aan de gezondheid en het welzijn van haar inwoners.

 

Een tapasplank of tafelblad, van hout uit eigen stad!